Eric Pfeil

Eric Pfeil

Autor u.a. folgender Bücher

Eric Pfeil: AZZURRO. Mit 100 Songs durch Italien

KiWI

Köln 2022

# Italien

Autor u.a. folgender Aufsätze

Article
Article
Eric Pfeil : Ha tutte le carte in regola (per essere un artista)(1973)
in: Eric Pfeil: AZZURRO. Mit 100 Songs durch Italien KiWI Köln 2022

# Piero Ciampi